Kan selger utstede faktura som er tilbakedatert?

Publisert: 03.05.2018

Hvis man har en avtale om 14 dagers betalingsfrist ved kjøp av varer på nett, kan selgeren oppgi fakturadato flere dager før den utstedes? Fakturaen er mottatt elektronisk på e-post.

Svar:

Det kan ha betydning om varen er kjøpt fra norsk eller utenlandsk leverandør. For salg i Norge fra norsk leverandør gjelder bokføringsloven og tilhørende forskrifter. I forskriften § 5-1-3 kreves det datering av salgsdokumentet (fakturaen). Dersom varen er levert tidligere så kan faktura tilbakedateres. Hovedregel er at faktura utstedes samtidig som varen leveres, noe som i praksis ofte er samme dag som varen sendes.

Betaling skal skje i henhold til avtalen mellom partene. Som oftest vi dette fremgå av betingelser på selgers nettside. Konsekvensen ved manglende betaling vil kunne være at selger krever purregebyr, renter og så videre. Purregebyr kan tidligst kreves for purring som sendes 14 dager etter kravets forfall. Renter skal regnes fra forfall dersom dette er avtalt i forkant.

Svaret er derfor at selger kan utstede faktura som er tilbakedatert. Dersom avtalen - ved bestilling - innebærer at varen skal betales kort tid etter bestilling - så vil fristen for betaling kunne være kort fra mottak av selve varen. Selgers generelle salgvilkår vil kunne få avgjørende betydning i det enkelte tilfelle.

Med vennlig hilsen, advokat Christian Grahl-Madsen

Del denne artikkelen: