Kan selger av hyttetomt trekke seg fra tilbud?

Publisert: 08.03.2019

Det gjelder kjøp/salg av en hyttetomt. Vi har vært to interessenter i å kjøpe tomten. Nå har selger gitt et tilbud under takst til den andre interessenten. Vi har vært litt på vent. Selger venter på svar fra interessenten. Vi ønsker å legge inn et større bud. Kan selger trekke seg fra tilbudet som ble gitt? Og hvor stort gebyr må selger evnt betale?

Svar:

Selger er bundet av sitt tilbud frem til tilbudsfristen er utløpt. Selger kan derfor ikke trekke seg fra tilbudet selv om det legges inn et høyere bud fra dere.

Del denne artikkelen: