Kan ny utleier heve husleien?

Publisert: 03.05.2018

Jeg flyttet inn i en sokkelleilighet oktober 2017 med tidsubestemt leiekontrakt, de har nå solgt huset og leiligheten som hører til til nye eiere. Vi får bo der videre, men ny eier ønsker å øke husleien med over 10 %, og jeg lurer på om han kan gjøre det?

Svar:

Innledningsvis må det bemerkes at nye eiere vil ha anledning til å tre inn i leieavtalen på tilsvarende vilkår som tidligere eier hadde. Dette følger av bestemmelsen i husleieloven § 8-6 (1).

Hovedreglene for krav om endring av husleien følger av husleieloven § 4-2. Etter denne bestemmelsen kan utleier for det første kreve endring av leien dersom økningen ikke utgjør mer enn endringen i konsumprisindeksen i tiden etter siste fastsetting av leiebeløp. For det andre kan endringen tidligst settes i verk ett år etter at siste leiefastsetting ble bestemt. Og for det tredje må leietaker gis skriftlig varsel med minst én måneds frist før endringen kan settes i verk.

På denne bakgrunn vil nye eiere neppe kunne kreve økning av husleien før tidligst oktober 2018 eller senere dersom det er gjennomført ytterligere økninger fra tidligere eiere. I tillegg kan ikke en eventuell økning være høyere enn endringen av konsumprisindeksen. Det betyr igjen at endringskravet på 10 prosent neppe vil være berettiget i dette tilfellet.

Del denne artikkelen: