Kan man kreve samme lønn som de andre på jobben?

Publisert: 12.06.2019

Lurer på hvordan ting er med oppsigelse? Har ikke en skriftlig kontrakt. Har fagbrev innen yrke og går med mindre lønn an andre med samme stilling. Hvis jeg sier opp har jeg oppsigelsestid? Eller kan jeg kreve en skriftlig kontrakt med samme lønn som de i samme stilling som meg, og hvis arbeidsgiver ikke godkjenner det, kan jeg da gå på dagen?

Svar:

Du har rett til en skriftlig arbeidskontrakt, jf. arbeidsmiljøloven § 14-5. Har du ikke en skriftlig arbeidskontrakt, regnes du å ha en muntlig arbeidskontrakt. Denne gir deg alle rettigheten som følger av arbeidsmiljøloven.

Gjensidig oppsigelsesfrist er i utgangspunktet en måned, dette selv om du ikke har skriftlig kontrakt. Oppsigelsesfristen er to måneder om du har vært ansatt minst fem år, tre måneder ved minst ti års ansettelse. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 15-3.

Utgangspunktet er at du skal ha lik lønn for likt arbeid. Det er likevel for arbeidsgivers adgang til å ha individuell lønnsfastsettelse på bakgrunn av arbeidstakernes «markedsverdi, kompetanse, ansiennitet, utførelse av arbeidet, arbeidsinnsats. Er arbeidsplassen omfattet av tariffavtale, kan det også følge av denne hvilken lønn du har krav på. Da vil tariffavtalen være førende for lønnen på arbeidsplassen.

Du har altså krav på en skriftlig arbeidskontrakt, men avhengig av de konkrete forholdene på din arbeidsplass er det altså ikke sikkert du har krav på lik lønn som de du arbeider sammen med.

Med vennlig hilsen, advokat Anders Hansson

Del denne artikkelen: