Kan jeg skjevdele egenkapitalen jeg betalte ved boligkjøp?

Publisert: 13.11.2017

Jeg skal skilles fra min kone, og for to år siden kjøpte vi en bolig sammen hvor jeg betalte rundt 20% med egne midler. Boligen har nå økt i verdi, og jeg lurer på om mine 20% skal holdes utenfor delingen dersom jeg krever skjevdeling? Eventuelt hvilke rettigheter jeg har på «min» del av boligen.

Svar:

Det kommer an på hva du mener med egne midler. Du kan som utgangspunkt kreve 20% av boligens verdi holdt utenfor, hvis og bare hvis du hadde med deg midlene inn i ekteskapet, eller du har mottatt dem som gave eller arv senere. Det er også et krav at pengene er brukt til noe som har vært med å øke markedsverdien, og da for eksempel ikke innbo.

Del denne artikkelen: