Kan jeg selge en eiendom fritt, selv om jeg har arvinger?

Publisert: 13.11.2017

I 1968 arvet jeg et delvis nedlagt småbruk på cirka 300 dekar som for det meste bestod av uproduktivt utmark, men med 40 mål dyrket mark. Nå vil jeg selge, men min eldste sønn har begynt å gi uttrykk for at han vil ha det. Jeg har to barn fra første ekteskap og ett fra nåværende ekteskap. Småbruket ligger i Nord Norge og vi bor på Sørvestlandet. Det er 19 år siden han var der sist, så jeg trodde det var en kurant sak å selge. Når jeg ble oppringt av en kjøper sa jeg derfor ja, men uten å snakke med barna om saken. Har jeg lov til å selge fritt?

Svar:

Du kan selge eiendommen til hvem du vil, men hvis det hviler odel på eiendommen kan kjøperen risikere at eiendommen løses på odel. Det du opplyser tyder på at eiendommen er odlingsjord, og at blant annet dine barn kan løse eiendommen på odel.
Den som løser en eiendom på odel vil få bo- og driveplikt. Det betyr i praksis at din sønn innen seks måneder etter salget kan gjøre gjeldende odelsrett hvis det hviler odel på eiendommen. Det forutsetter imidlertid at han bosetter seg på eiendommen og driver den som en landbrukseiendom.

Del denne artikkelen: