Kan jeg kjøpe ut min demente ektemann av leiligheten?

Publisert: 22.01.2018

Min mann er blitt sterkt dement og kan ikke bo hjemme lenger. Han er flyttet på sykehjem. Han har to særkullsbarn. Vi eier halvparten hver av leiligheten vi bor i. Jeg opplever at mine sparepenger svinner, samtidig som boligprisene bare øker. Jeg ønsker derfor å kjøpe hans del av leiligheten og sette pengene på konto eller betale ut arven til hans barn. Kan jeg gjøre det?

Svar:

I utgangspunktet er salg av din manns andel av leiligheten til deg noe dere kan avtale uavhengig av arvingene. Hvis han er sterkt dement, kan det imidlertid hende han ikke er i stand til å inngå en bindende avtale. Da kan det være fornuftig at det oppnevnes en verge for ham i forbindelse med en slik overdragelse. Vergen kan f.eks. være et av barna, men i noen tilfeller vil det være uheldig. At det oppnevnes verge innebærer ikke at han blir umyndig. Ta gjerne kontakt med fylkesmannen for å få veiledning om vergeordningen.

Hvis du kjøper hans del av leiligheten, vil pengene fortsatt tilhøre din mann. Barna har ingen rett til hans formue så lenge han er i live. Han kan selv utbetale pengene til barna som forskudd på arv hvis han er i stand til det. Har han verge, må en slik utbetaling godkjennes av fylkesmannen.

Del denne artikkelen: