Kan han kreve salg av felles bolig?

Publisert: 20.01.2016

Jeg og min samboer har flyttet fra hverandre. Vi var enige om at jeg skulle overta felles bolig. Vi eier 50 % hver. Huset er etter samlivsbrudd overført til meg og tinglyst slik at jeg står som eier av huset. De økonomiske oppgjøret er ikke foretatt.

Nå hevder han at han vil kreve at vi selger huset. Kan han gjøre det? Jeg har sagt at dersom han har krav på penger etter at boet er gjort opp, skal han få det. Vi hadde ingen samboeravtale. Lånet står på oss begge.

Svar:

Dersom dere har blitt enige om at du skal få overta huset, kan han – som utgangspunkt – ikke selge det. Spørsmålet er imidlertid om dere har blitt enige om på hvilke vilkår du skulle få overta; hva du skulle betale ham, hvilken verdi som skulle legges til grunn, om du skulle overta lånet, på hvilket tidspunkt du skulle overta osv.

Videre er det også et spørsmål om du har dokumentasjon/bevis for at slik avtale ble inngått. Ellers er nok utgangspunktet at hver av samboerne kan kreve salg på det åpne marked. Du vil imidlertid ha forkjøpsrett ved et slikt salg.

Med vennlig hilsen

Advokat Karoline Henriksen

Del denne artikkelen: