Kan far motsette seg endringer i samvær?

Publisert: 30.09.2019

Jeg er helgemamma med normalt samvær - dvs. annenhver helg og hver tirsdag med overnatting. Ettersom datteren min begynner å bli eldre og det er mye kjøring - ønsker jeg å gjøre om på avtalen, slik at det kun blir annenhver helg. Overnatting hver tirsdag er slitsomt for både henne og meg - og med mye kø og kjøring blir det kun 2 timer samvær hvor vi begge er slitne. Kan far nekte å endre på avtalen? Slik jeg har forstått det kan man ikke tvinge noen til samvær?

Svar:

Alle avgjørelser etter barneloven skal rette seg mot hva som antas å være den beste løsningen for barnet. Det er ikke uvanlig at foreldre kan være uenig om hva som er den beste løsningen. Dersom foreldrene ikke blir enige må saken eventuelt finne sin løsning i retten.

Uansett må man gjennom en meklingsrunde ved familievernkontoret eller annen godkjent mekler. Sett hen til at deres datter begynner å bli stor bør hun gis anledning til å formidle sine synspunkter til mekler. Dette forutsetter at begge foreldre samtykker i at barnet kan snakke med mekler. Dersom barnet er klar på hva hun ønsker kan det jo være at begge parter respekterer løsningen. Det skal legges økende grad på barnets mening hensett alder og utvikling. For barn over 12 år skal det legges stor vekt på barnets meninger.

For det tilfellet at man ikke lykkes å komme til enighet gjennom mekling må saken bringes inn for retten. Rettens beslutning vil da baseres på hva den mener fremstår som den beste løsningen for barnet. Som den store hovedregel vil det også bli oppnevnt en sakkyndig som bidrar til mekling og til å komme med anbefaling om hva som synes å være den beste løsningen.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: