Kan en bruksrett selges uavhengig av eiendommen den er tilknyttet?

Publisert: 15.01.2018

En brygge har fire sameiere. I tillegg er det to bruksrettigheter. Den ene bruksrettigheten disponeres av den ene sameieren. Han har kjøpt naboeiendommen som fra gammelt av hadde en bruksrett til brygga. Mitt spørsmål er; kan bruksretten selges til en utenforstående?

Svar:

I dette tilfellet vil det være naboeiendommen som sådan som er innehaver til bruksretten. Det vil si at det er den eller de som til enhver tid er eier av naboeiendommen som har bruksrett. Denne retten kan følgelig ikke selges til en tredjeperson isolert sett uten at naboeiendommen blir overdratt samtidig.

Del denne artikkelen: