Kan eksen få full foreldrerett?

Publisert: 30.08.2018

Kan min eks (vi har to barn, jente 5 og gutt 9) ta fra meg foreldreretten? Jeg og min kone flyttet til utlandet i 2017. Vi flyttet pga. økonomi, jobb og stygge familiekonflikter. Vi har besøkt barna i Norge 4-5 ganger og hatt de her nede en uke i sommer. Vi prater vi med dem på FaceTime 2-3 ganger i uken. Ingen historie med vold, rus etc. Argumentet til mor er at det kan bli vanskelig med papirer (skole, lege). Rettssak er 8/10. Har jeg krav på fri rettshjelp da det gjelder barna?

Svar:

Alle avgjørelser i barnesaker skal rettes mot hva som antas å være det beste for barna. Dette vil også gjelde i forhold til foreldreansvaret. Dersom det vurderes å være best for barna at mor har dette alene under henvisning til hennes argumenter så er det en mulighet for at retten kan avsi en dom der du mister foreldreansvaret. Når det er sagt så er det viktig å understreke at det skal svært mye til for å fata en forelder del i foreldreansvaret. All den tid du har jevnlig kontakt med barna og samarbeider i forbindelse med handlinger som krever medvirkning fra begge med foreldreansvar så kan jeg vanskelig se at det er nødvendig å frata deg foreldreansvaret selv om du bor i utlandet.

Hva gjelder fri rettshjelp er det krav knyttet til inntekt. Dersom du og din kone tjener mindre en 369 000 vil du kunne ha krav på fri rettshjelp.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: