Kan den ene parten tvinges til å flytte ved skilsmisse?

Publisert: 12.03.2019

Jeg spør for en venninne, som står i et samlivsbrudd med sin ektefelle. De driver en kennel sammen, og har ingen barn sammen. Min venninne har barn fra tidligere forhold med seg inn i ekteskapet.

Den ene av barna er pleietrengende, og trenger spesialtilpasning på skolen. Mor jobber ikke, og har lav inntekt. Nåværende bolig står oppført på ektefellen. Kan ektefellen forlange at min venninne må flytte ved en separasjon/skilsmisse?

Svar:

Ekteskapsloven § 67 gjelder retten til å overta fast eiendom, innbo og andre eiendeler som helt eller delvis tilhører den andre ektefellen. Bakgrunnen for reglene om at også den andre ektefelles eiendeler kan overtas etter ekteskapsloven § 67, er at også den ektefelle som ikke eier felles bolig eller felles innbo kan ha behov for å overta felles bolig og innbo, typisk ved tildelt omsorg for felles barn. Av den grunn kreves det derfor ”særlige grunner” etter ekteskapsloven § 67.

Ektefellenes og barnas behov er uttrykkelig nevnt som momenter i vurdering i § 67 annet ledd.

Med vennlig hilsen, advokat Gro Arnesen Fremstad

Del denne artikkelen: