Kan barnevernet avslutte hjelpetiltak?

Publisert: 23.03.2020

Jeg har all omsorg for 2 små barn og har foreldreansvaret alene. De har ingen samvær med far. Har ett godt samarbeid med barnevernet, og har pr. dags dato besøkshjem 3 døgn mnd. Selv har jeg en god del psykiske utfordringer og på vei mot ufør. Barna har det bra og blir godt ivaretatt. så barnevernet har villet avslutte avlastningen opptil flere ganger, mens jeg må ha kjempet for å beholde det. Har jeg noen rettigheter for å beholde det som forebyggende fremover også? De har ingen bekymring for omsorgen.

Svar:

Barnevernet foretar alltid en vurdering av hvilke tiltak som bør settes inn og videreføres for at barna skal ha gode nok omsorgsbetingelser. Dersom etaten mener du kan håndtere dette uten deres bistand er de i sin rett til å avslutte tiltaket.

Skulle du være uenig i vurderingen kan du påklage avgjørelsen om å avslutte hjelpetiltak til Fylkesmannen. Fylkesmannen vil da kunne omgjøre vedtaket dersom man mener tiltaket er nødvendig og i tråd med lovverket.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: