Kan banken bestemme barnebidrag?

Publisert: 05.12.2018

Kan banken bestemme/anbefale hvor mye bidrag far skal betale? Far tjener ca 650 000 i året. Boliglån på 1 850 000. Mor har full omsorg, barna er tenåringer og kun den ene ønsker å være hos sin far 3-4 netter pr mnd. Mors inntekt 550 000, boliglån 1 600 000. Begge parter er alene. Banken mener 3000 pr mnd er mer enn nok bidrag og har anbefalt far å få avtale på dette. Mor er blitt rådet av annen bank til ikke å gå med på det. Nav sin beregning er ca 8200 i bidrag (kalkulator på nett). Gode råd?

Svar:

Det er kun NAV som kan bestemme(fastsette) bidrag. Banken kan anbefale, men banker har ikke myndighet til å bestemme eller avgjøre bidraget. Om mor bør følge rådet er vanskelig å svare på ved en svartjeneste som denne, men det mor kan kreve er bidrag fastsatt av NAV. Ønsker hun bidrag beregnet av NAV bør hun be om at NAV fastsetter bidraget fremfor å inngå en privat avtale etter råd fra banken.

Med vennlig hilsen, advokat Maria Cabrera Stråtveit

Del denne artikkelen: