Kan arbeidsgiver kreve at man sier opp bijobb?

Publisert: 30.08.2019

Jeg står nå i et dilemma ovenfor min arbeidsgiver. Jeg har en bijobb som som jeg bruker to timer på to til tre ganger i uka kveldstid. En bijobb jeg trenger for å få spe på inntekten. Jeg er aleneforsørger. Nå er jeg sykemeldt pga utbrenthet. Dette er ikke jobbrelatert, men heller et resultat av 8 år med stor påkjenninger privat. Har arbeidsgiver rett på å be meg si opp bijobben? Bijobben ligger også nå nede.

Svar:

En arbeidsgiver kan ikke tvinge deg til å si opp jobben. Hvis arbeidsgiver skal kunne gå til oppsigele av deg, kreves en saklig grunn, som er et strengt vilkår. Det er en høy terskel for at arbeidsgiver skal kunne gå til oppsigelse.

Med vennlig hilsen, advokat Anders Hansson

Del denne artikkelen: