Kan ansatte nektes å besøke bar på egen fritid?

Publisert: 10.06.2021
Emneord:

Jeg jobber i bar/utested. Kan ledelsen nekte de ansatte å besøke stedet på sin egen fritid? Finnes det hjemmel i loven for en slik type restriksjon?

Svar:

I utgangspunktet gjelder full bevegelsesfrihet i Norge. Det kan være forutsetninger eller avtalte forhold i ansettelsesavtalen som kan begrense de ansattes adgang til dette, men det er rimelig spesielt og må i tilfelle være en balansert avtale på gitte forutsetninger og full enighet om mellom partene. Det er ikke mulig å bekrefte at bevegelsesfriheten kan begrenses ut fra en generell betraktning. Dette må vurderes konkret ut fra opplysningene i det enkelte forhold.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: