Kan advokaten ta betaling uten å ta saken?

Publisert: 03.05.2018

Jeg var innom en av deres advokater for en stund siden, og forhørte meg vedrørende en sak og det samme gjentok seg igjen med enkelte advokater: Etter å ha snakket med advokaten i ca. 30 minutter, og fremvist mine dokumenter, fikk jeg meddelt at advokaten skulle "vurdere" saken og gi meg et svar i løpet av noen dager. Da disse "noen dager" var gått fikk jeg en giro pålydende kr. 3500,- og beskjed om at han ikke tar saken. Hvorfor er dette tillatt?

Svar:

Forholdet mellom advokat og klient reguleres først og fremst av den avtalen som er inngått. Advokaten er den profesjonelle parten og bør være tydelig på hvilket oppdrag han skal gjøre og hva det vil koste - i alle fall premissene for beregning av pris. Advokaters virksomhet reguleres i tillegg av domstolsloven og advokatforskriften. I advokatforskriften er det inntatt regler for god advokatskikk som alle advokater plikter å etterleve. Medlemmer av Advokatforeningen er også tilsluttet nemnder og utvalg som kan treffe avgjørelse i en rekke saker som gjelder forholdet mellom advokat og klient. Du kan se nærmere om klageordningen i denne linken:

https://www.advokatforeningen.no/advokatetikk/disiplinar--og-tilsynssystemet/klage-pa-advokat1/

På generelt grunnlag, men innenfor det du beskriver, så er det ofte at advokater får henvendelser fra nye klienter som gjennomgås i møte, og som advokaten deretter vurderer og gir tilbakemelding på. Både møtet / gjennomgangen og den etterfølgende vurderingen er normalt en betalingstjeneste. Noen advokater tilbyr førstegangskonsultasjoner gratis eller til redusert pris, mens andre ikke gjør det. Det er også svært ulike priser blant advokater, noe som gjør det viktig for klienten å forespørre pris, samtidig som det er vel så viktig at advokaten selv er direkte og åpen på pris og betingelser.

Hvordan din sak ble vurdert har jeg ingen oppfatning om. Generelt er det likevel slik at en kvalifisert vurdering av et saksforhold som resulterer i en anbefaling om å la saken ligge - kan være et svært godt råd. Mange taper saker etter at de har versert lenge i rettssystemet. Mange av disse hadde nok gjerne, i ettertid, foretrukket at saken aldri ble satt i gang. Det å gå langt med en dårlig sak kan koste svært mye penger, tid og påkjenning.

Med vennlig hilsen, advokat Christian Grahl-Madsen

Del denne artikkelen: