Juridisk skilsmisse fra foreldre

Publisert: 12.11.2018

Kan man juridisk skille seg fra moren sin? Rett og slett fraskrive seg retten til arv osv?

Svar:

Man vil aldri kunne "registrere seg bort" fra den som er ført opp som forelder. Den eneste "muligheten" er at man blir adoptert av andre. En adopsjon innebærer at alle juridiske rettigheter flyttes fra biologiske opphav til adoptivforeldre.

Man kan allikevel frasi seg retten til arv, men ikke på vegne av egne barn. De vil da tre inn i forelderens sted.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: