Jobben har betalt for mye sykepenger

Publisert: 31.05.2018

Jeg er 50 % sykemeldt og har fått 50 % lønn av NAV, og jobben skal gi meg resten av de 50 %. Men jobben har prestert å gi meg full lønn (100 %). Hva skal jeg gjøre nå?

Svar:

Dette må du sjekke av med arbeidsgiver. Det er mulig arbeidsgiver betaler deg full lønn, og får 50 % av lønnen din tilbakebetalt fra NAV. Men hvilken ordning arbeidsgiver praktiserer må du som sagt ta opp med arbeidsgiver.

Del denne artikkelen: