Jobbe som vikar når man får dagpenger

Publisert: 07.04.2020

Jeg jobber 27 % i en restaurant. Jeg har nå blitt permittert i 1 måned pga. corona. Jeg har søkt om 27 % dagpenger fra NAV. Kan jeg jobbe som vikar i en matbutikk i denne måneden uten at dette reduserer dagpenger fra NAV?

Svar:

Du vil ha krav på graderte dagpenger.
Folketrygdloven § 4-13.Graderte dagpenger
Det ytes graderte dagpenger til medlem som er
a) delvis arbeidsløs og får mindre arbeidsinntekt fordi arbeidstiden per uke er blitt redusert,
b) delvis arbeidsløs fordi vedkommende ikke har fått full sysselsetting,
c) delvis permittert.
Graderte dagpenger ytes bare når vanlig arbeidstid i meldeperioden (se § 4-8) er redusert med minst 50 prosent i forhold til medlemmets vanlige arbeidstid (se § 4-3 annet ledd).

Dagpengene utgjør en så stor del av fulle dagpenger som reduksjonen i arbeidstiden utgjør i forhold til medlemmets vanlige arbeidstid (se § 4-3 andre ledd).

For medlem som har uregelmessig arbeidstid i meldeperioden, men regelmessig arbeidstid i en periode som er lengre enn en meldeperiode, beregnes dagpengene etter reduksjonen i arbeidstid i denne perioden.
Departementet kan i forskrift fastsette regler om gradering av dagpenger. Det kan for spesielle grupper fastsettes regler som fraviker bestemmelsene i denne paragrafen.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: