Jobb i Norge, bosatt i utlandet

Publisert: 20.04.2016

Jeg meldte utflytting fra Norge i 1985. Etter mange år i USA, flyttet jeg til Danmark i 2009, men akkurat nå har jeg et jobbtilbud i Oslo.   Skal jeg katte til Norge? Hva med folketrygd? Må jeg skrive selvangivelse til Norge?

Hvordan fungere 6 månedersregelen, m.a.o. hvis jeg jobber fysisk i Oslo i 6 mnd og hjemmekontor i Danmark i 6 mnd? Har et registert konsulentfirma i Danmark og kan den norske arbeidsgiver betale direkte til fimaet mitt? Er det greit og en fordel?

Svar:

Den som arbeider i Norge må betale skatt og blir medlem av norsk folketrygd. Skal du være sikret riktig ligning, bør du innsende selvangivelse. Hvor du måtte ha hjemmekontor har ingen betydning så lenge det er i Norge du arbeider. Hvis du er personlig næringsdrivende registrert og bosatt i Danmark og oppholder deg mindre enn 183 døgn i Norge, skal du skatte til Danmark. Hvis du har norsk arbeidsgiver gjelder samme regler. Hva som er fordelaktig kan jeg ikke uttale meg om basert på de opplysninger som foreligger.

Med vennlig hilsen

Advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: