Begjært tvangssalg av odelsgård

Publisert: 05.01.2018

Jeg er yngst i en søskenflokk på 4. Den eldste overtok familiegården for noen år siden, men har opparbeidet seg en solid gjeld, så det er nå begjært tvangssalg. Spørsmålet mitt er hvordan er muligheten for min del å kjøpe gården? Gården er i veldig dårlig forfatning, men har noen mål med skog. Hvor lang tid tar det vanligvis fra et tvangssalg besluttes til salget blir gjort? Det ble begjært i september 2017.

Svar:

Du kan gi bud på eiendommen under tvangssalg. I utgangspunktet vil eiendommen bli solgt til høystbydende, som ved frivillig salg. Hvis kjøp forutsetter konsesjon, skal medhjelper ved tvangssalget innhente bindende uttalelse om høyeste pris som vil bli akseptert.

Hvis eiendommen er en odelseiendom, og du har odelsrett, kan du også løse eiendommen på odel selv om en annen budgivers bud er stadfestet. Eldre søsken som gjør det samme vil i så fall gå foran deg. Krav om odelsløsning må gjøres gjeldende innen seks måneder etter at tvangssalgsskjøte er tinglyst.

Tidsforløpet ved tvangssalg av fast eiendom varierer mye, først og fremst avhengig av interessen for eiendommen i markedet. Beslutning om tvangssalg kan tidligst fattes en måned etter at begjæringen er forkynt for saksøkte (eieren). Deretter skal en medhjelper oppnevnes og sette i gang salgsarbeidet omtrent som ved frivillig salg. Det er særlig tidsforløpet fra beslutning om tvangssalg til det kommer inn et bud som saksøker (kreditor) ønsker stadfestet som varierer mye. Prosessen fra høyeste bud kommer inn til det stadfestes av retten tar noen uker.

Del denne artikkelen: