Inntekter fra utleie i utlandet og dagpenger

Publisert: 11.01.2019

Vi har et sommerhus i Danmark som blir vurdert å leie ut. Nå er det slik at jeg er blitt arbeidsledig og skal gå på dagpenger. Betyr det at inntekten fra utleie i Danmark skal trekkes fra dagpengene? I Danmark vil de første 40 000 være skattefritt her.

Svar:

Reglene om bortfall eller fratrekk i dagpenger fremgår av bestemmelsene i folketrygdloven § 4-20 til § 4-27. Alle disse bestemmelsene inneholder beskrivelser av ulike typesituasjoner hvor det i enkelte tilfeller kan være aktuelt med fratrekk eller bortfall. Det er likevel slik at ingen av disse bestemmelsene inneholder en rettslig adgang til fratrekk i dagpengegrunnlaget ved utleie av fast eiendom i utlandet. Det vil derfor ikke være aktuelt med fratrekk i dette tilfellet.

Del denne artikkelen: