Innmelding i folketrygden

Publisert: 01.03.2016

Jeg er norsk statsborger, utmeldt av folketrygden grunnet arbeid i utlandet og er lønnet av utenlandsk arbeidsgiver. Jeg betaler ikke pensjon eller arbeidsgiveravgift til Norge. Jeg har fremdeles bopel og familie i Norge. Dette har vært status de to siste årene. Før disse to årene har jeg vært medlem av folketrygden og i fast arbeid i 37 år. Hva må til for å melde seg inn i folketrygden igjen? Hva skjer dersom NAV er alternativet ved hjemreise?

Svar:

Ved å melde flytting til Norge blir du automatisk medlem av norsk folketrygd. Du savner dagpengegrunnlag om du ikke har hatt inntekt i Norge.

Med vennlig hilsen

Advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: