Innkalt til drøftingsmøte på kort varsel

Publisert: 11.02.2020
Emneord: ,

Jeg er og har vært sykemeldt siden november 2019 fra min arbeidsplass! Jeg mottok idag mail fra min arbeidsgiver der han skriver en kort melding. Om at jeg må komme på drøftingsmøte denne uken, før torsdag. Noe som gir meg kun tirsdag og onsdag til å møte opp. Grunnet psyken min er det helt umulig for meg å møte opp på dette. Han gir videre ingen mer info på hva dette møtet skal dreie seg om. Hva har jeg rett til? PS. Ingen tillitsvalgt på arbeidsplass.

Svar:

Det følger av arbeidsmiljøloven § 15-1 at "Før arbeidsgiver fatter beslutning om oppsigelse, skal spørsmålet så langt det er praktisk mulig drøftes med arbeidstaker og med arbeidstakers tillitsvalgte, med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det". Hvis du har en god/rimelig grunn til å utsette, så bør arbeidsgiver utsette møtet. Har du en sykemelding som grunnlag for ikke å kunne møte, vil du stille sterkere i en slik vurdering av om utsettelse er rimelig.

Det er imidlertid nyttig å ha med seg at det ikke er noe krav om at arbeidsgiver må holde drøftelsesmøte for deretter å gå til oppsigelse. Imidlertid vil en domstol ofte klandre en arbeidsgiver om arbeidsgiveren ikke har gjort tilstrekkelig innsats for å holde drøftelsesmøte før en oppsigelse, noe som igjen kan få betydning for en oppsigelses gyldighet. .

Del denne artikkelen: