Inkassoselskap krever betaling for innfridd lån

Publisert: 15.01.2020

Har mottatt krav fra et inkassoselskap for et lån jeg tok opp for noen år tilbake. Jeg mener lånet er innfridd. I selvangivelsen 2018 står lånet i 0, og lånet er heller ikke registrert i Gjeldsregisteret. Tross dette fortsetter inkassoselskapet sin prosess. Har klaget til Inkassoklagenemda, som ikke kan ta stilling til hvorvidt et krav er gyldig. Dette er fortvilende. Hva skal jeg gjøre?

Svar:

Det kan være utfordrende å beholde oversikten på krav som har blitt overført til inkassoselskaper. Dels skjer det navneendringer på både kreditorer og inkassoselskaper over tid, og dels er det mange krav som blir solgt slik at det oppstår en helt ny kreditor. Når det gjelder spørsmålet om et krav består eller ikke, så har det liten eller ingen betydning om gjeldsposten rapporteres inn til Skatteetaten eller Gjeldsregisteret. Manglende rapportering bidrar ikke til oppklaring, men kan altså ikke anføres som argument for at gjeldsforpliktelsen ikke består.

Hvis du mener at lånet er innfridd, så vil det i de fleste tilfellene være mulig å fremskaffe bevis for dette i form av kvittering for betaling eller utskrift av bank. Du vil nok ha bevisbyrden for påstanden om at lånet er innfridd og må være forberedt på å kunne sannsynliggjøre at lånet er betalt tilbake.

Med vennlig hilsen, advokat Christian Grahl-Madsen

Del denne artikkelen: