Inhabilitet i NAV-sak

Publisert: 25.06.2019
Emneord:

Jeg hadde med meg i 3 møter med NAV ei dame som jeg brukte/opplyste som fagperson. Så viser det seg at motpart, altså NAV, stiller med en avdelingsleder som er EKSMANNEN til min fagperson. Denne avdelingslederen har også i ettertid avslått alle mine søknader. Jeg har protestert på dette og hevdet inhabilitet fordi jeg anser min fagperson som min part og jeg skal da ikke møte en eksmann i følge § 6, automatisk inhabil. Dette benektes. Er ikke en fagperson for møtedeltaker en part?

Svar:

Du har rett i at forvaltningsloven har regler om inhabilitet i § 6, og at forvaltningsloven får anvendelse tilfeller som dette. Jeg tenker at det avgjørende i denne saken ikke er om din fagperson er å anse som en part eller ikke, spørsmålet er om avdelingslederen er inhabil på bakgrunn av at hans tidligere ektefelle er involvert i saken din. Uten å kjenne alle detaljene i saken, er det vanskelig å konkludere på dette spørsmålet, men en av hovedtankene bak inhabilitetsreglene er at de skal forhindre at avgjørelser blir tatt på feil grunnlag. Dersom du ikke høres på lokalkontoret når det gjelder ditt ønske om å skifte saksbehandler, er det mulig å sende en serviceklage til NAV. Det kan du gjøre ved benytte denne lenken:

https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kontakt+NAV/Klage+ris+og+ros/Klage+pa+service

Med vennlig hilsen, advokat Kristin Sannes Hansen

Del denne artikkelen: