I tvil om stemor bør få sitte i uskiftet bo

Publisert: 06.09.2019

Jeg har blitt bedt av min far som er omgift til å skrive under på at hans kone får bo i uskiftet bo. De har ingen barn sammen, men begge har to barn fra tidligere ekteskap. Hva vil dette bety og er det noen negative konsekvenser av å skrive under på det? Jeg og mine søsken har et ganske dårlig forhold til min stemor og hadde ikke stolt på henne til å gjøre rett ved oss om noe skulle skje med min far.

Svar:

Ved å samtykke til at gjenlevende kan sitte i uskiftet bo, vil avdødes formue og gjenlevendes formue inngå i uskifteboet. Gjenlevende råder da som en eier over alt. Det er visse begrensninger: det kan ikke gis bort fast eiendom, eller store gaver som står i misforhold til boets verdi. Det er også slik at ved å samtykke til uskiftet bo, mister arvingene retten til å kreve skjevdeling. Om det i utgangspunktet er store skjevdelingskrav, er dette derfro ingen god løsning.

Det kan imidlertid gis samtykke til uksiftet bo, hvor det settes begrensninger. Dette typisk ved at rådigheten til gjenlevende begrenses, slik at man ikke kan selge, pantsette, leie ut fast eiendom m.m.

Om det er hensiktsmessig å akseptere uskiftet bo, vil også avhenge av hvilke muligheter din far har til å redusere din arv ved testament om du ikke samtykker.

Alder er også et relevant tema å vurdere.

Det må altså foretas en konkret vurdering i den enkelte sak om man bør samtykke til dette, og eventuelt utforme et samtykke med betingelser.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: