Hytteeiere med fellesnaust

Publisert: 28.08.2018

Vi er en håndfull hytteeiere (på eige-tomt) som fester grunn til et fellesnaust. Dette er en konsumprisindeks-regulert avtale over 49 år som går ut om 3 år. Hver hytteeier betaler rundt 800 kr i festeavgift for sin del av fellesnaustet. Hva kan vi forvente oss når kontrakten går ut? Det har vært flere forsøk på å kjøpe grunnen som er avslått. Kan grunneier kreve maks pris (pr mål) av hver fester eller kan vi kreve en pris på fellesnaustet som vi kan dele på? Kan han kreve at vi fjerner alt?

Svar:

Sannsynligvis kommer grunneieren til å sette opp leien, i tråd md reglene om «engangsløft» av festeavgifter. Det er for mange ukjente elementer i denn saken til at jeg kan si noe særlig mer.

Del denne artikkelen: