Hytteeier har bygget flytebrygge uten tillatelse

Publisert: 09.09.2019

Jeg eier eiendom med strandsone. En hytteeier i området har fått tinglyst båtutlegg/flytebrygge til en mindre båt på eiendommen. Hytteeieren har så fått tillatelse av Kystverket til å sette opp flytebrygge til 6 båter, og har bygd flytebryggen uten tillatelse eller avtale med meg som grunneier. Hytteeieren driver nå utleie av båtplass på brygga. Kan han gjøre dette uten min tillatelse, og hvilken rettigheter har jeg til å disponere plasser på brygga.

Svar:

Dette vil jeg mene evt. reguleres av naboloven dersom du anser brygga å være en ulempe for deg. Da kan du evt. bestride retten til å anlegge brygge av naborettslige hensyn. Dersom du mener det er brudd på offentligrettslige bestemmelser må du evt. fremme klage til rette myndighet. Jeg kan ikke se at du har noen rettigheter til brygga da den tilhører andre grunneier og er en installasjon han eier.

Med vennlig hilsen, advokat Ida Helene Braastad Balke

Del denne artikkelen: