Hytte kjøpt for utleie kan ikke leies ut

Publisert: 23.01.2020

Vi har kjøpt ganske stor hytte i 2018 og hadde plan å leie den ut. På prospekt sto at det kan leies ut. Etter kjøp, fikk alle dokumenter, som vi har lest etter stund, og fant ut at det er ikke lov å leie den ut. Det var ikke mening å bruke selv, og det er veldig vanskelig å betale lån. Er det mulig å gjøre noe?

Svar:

Om det var opplyst at man kunne leie ut og det viser seg at dette ikke er tilfelle, så foreligger det en mangel ved kjøpet da de opplysninger som var gitt om salgsgjenstanden var uriktig jfr. avhl. § 3-8 annet ledd. Videre må det legges til grunn at en slik opplysning har virket inn på kjøpet jfr. deres egne utsagn om dette. Men dette vil man nok ha lagt til grunn uansett vil jeg anta.

Dere må da reklamere på kjøpet med herunder å kreve erstatning og/eller prisavslag. Om kjøpet var betinget av at utleie var mulig vil jeg videre anta at dere kan kreve kjøpet hevet.

Det er viktig at dere må fremme deres reklamasjon og eventuelt krav om heving så snart som mulig da det foreligger frister for å fremme reklamasjoner og særskilt krav om heving.

Ut i fra det du beskriver synes dere å ha en god sak. Jeg anbefaler videre å engasjere en eiendomsadvokat så snart som mulig. Vær oppmerksom på at dere kan ha forsikringsdekning som dekker advokatbistand etter at det er konstatert tvist i saken.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: