Hvordan søke fri rettshjelp

Publisert: 23.06.2017

Har et spørsmål om fri rettshjelp, hvordan søke og hvor lang tid tar det før man får svar.

Svar:

Fri rettshjelp kan gis som fritt rettsråd utenfor rettergang, eller som fri sakførsel i saker for retten og enkelte forvaltningsorganer. Fritt rettsråd kan i mange tilfeller innvilges av advokaten, forutsatt at du kan dokumentere at inntekt og formue er under fastsatte grenser. Domstolene kan som regel avgjøre søknader om fri sakførsel. I noen tilfeller, blant annet hvis det søkes dispensasjon fra inntekts- eller formuesgrensene eller søknaden gjelder en sak utenfor prioriterte rettsområder, må søknaden avgjøres av fylkesmannen. Søknadsbehandlingen hos fylkesmannen kan ta en del tid, men hos advokaten og domstolene går det raskt.

Jeg anbefaler å ta kontakt med advokat før du søker fri rettshjelp. Advokaten kan orientere nærmere om dine muligheter for fri rettshjelp i den aktuelle saken, sende søknad og i mange tilfeller selv innvilge fritt rettsråd.

Del denne artikkelen: