Hvordan sikre ektefelle økonomisk

Publisert: 01.07.2020

Hvordan sikre ektefelle økonomisk (bolig og sparekonto) ved dødsfall når den andre parten har særkullsbarn og det ikke finnes felles barn? Begge vil at felles bolig og sparekonto i konas navn skal beholdes av kona og stå utenfor arveoppgjøret med mannens særkullsbarn.

Svar:

Her er det mange ulike fremgangsmåter som kan vurderes, også i kombinasjon. Det kan opprettes ektepakt med særeie for det kona eier. Da vil hennes verdier holdes utenfor. Eierandel i bolig kan også gis i gave til kona, men da er det viktig at dette er en realitet. Det kan også opprettes testament fra mannen, hvor han begrenser barnas arv til fordel for kona. Husk å ivareta pliktdelsarv for barna. Det er også en mulighet at særkullsbarna gir forhåndssamtykke for at kona kan sitte i uskiftet bo. Slikt forhåndssamtykke kan begrenses til f. eks. kun å gjelde bolig, og betinges av at om hun selger, skal det skiftes og utdeles arv til barna. Jeg anbefaler at dere får en konkret vurdering av deres sak om hva som er best fremgangsmåte.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: