Hvordan ordne gyldig fremtidsfullmakt?

Publisert: 23.03.2020

Hvordan ordne gyldig fremtidsfullmakt?

Svar:

Jeg legger til grunn at du med dette lurer på hvordan du kan formidle dine synspunkter på hvem som bør ivareta barnet dersom du skulle falle fra i henhold til barnelovens § 64, 3. ledd.

Det er ingen formkrav til utformingen av en slik fullmakt. Det er således ikke nødvendig med vitner eller andre formalia. Det som er viktig er å sørge for at det du har skrevet kommer blir kjent dersom situasjonen skulle oppstå. Det er således viktig at du oppbevarer det et sted noen kjenner til, eller at du sørger for at andre har en kopi av det du har skrevet.

Utover dette er det ikke egne krav til utformingen av fullmakten. Det kan uansett være hensiktsmessig at du gir en god begrunnelse for dine vurderinger og tanker rundt anbefalingen du ønsker å komme med. Skriv gjerne noe om hvorfor du tenker dette er en god løsning og fremhev eventuelle tilknytninger som er mellom vedkommende og barnet.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: