Hvordan beregnes uføretrygd?

Publisert: 17.06.2019

Jeg ble rammet av et hjerneslag i februar 2017. Og fikk innvilget AAP juli 2017. Jeg har fortsatt AAP. Nå mener saksbehandleren min at jeg bør søke uføretrygd, da inntektsevnen er nedsatt med 100 %. Jeg var student fra 2014-2017. Da jeg ble syk hadde jeg bare en deltidsjobb på 20 %. Jeg var i 100 % jobb fra og med 2012 - 2014. Hvordan vil NAV regne ut uføregrunnlaget mitt?

Jeg mener at uføretidspunktet må settes til det året jeg ble syk og fikk innvilget AAP, altså 2017.

Svar:

Folketrygdloven § 12-8 bestemmer at uføretidspunktet er tidspunktet da din inntektsevne ble varig nedsatt i det omfanget som kreves etter 12-7 eller 12-17. Ofte er uføretidspunktet sammenfallende med sykmeldingstidspunktet, men ikke alltid.

Uføretrygd beregnes på grunnlag av pensjonsgivende inntekt i de fem siste kalenderårene før uføretidspunktet. Gjennomsnittlig inntekt i de tre beste inntektsårene legges til grunn.

Dersom du søker og får innvilget uføretrygd er det viktig at du leser nøye gjennom vedtaket slik at du er sikker på at du kommer så godt som mulig ut av det. Nå vet ikke jeg din alder, men dersom du var yngre enn 26 år da du ble rammet av hjerneslaget, kan du ha krav på rettigheter som ung ufør.

Med vennlig hilsen, advokat Kristin Sannes Hansen

Del denne artikkelen: