Hvordan beregne samboers eierandel

Publisert: 20.01.2016

Samboer flyttet inn 2012. Huset stod på meg og har gjort det hele veien. Våren 2013 skrev vi over huslånet på 2,4 på oss begge. Huset ble vurdert til 3,6 mill. Han kjøpte seg ikke inn, men han bygget en garasje og en paviljong og var med på faste utgifter og vedlikehold. Nå flytter han ut og i den forbindelse lurer jeg på hva som er riktig oppgjør? Vi har ingen avtale. Lånet tilbakeføres til meg. Hva kan han nå kreve fra meg i oppgjør?

Svar:

Jeg forstår deg da slik at det var du som finansierte huset i sin tid, men at han - etter hvert - overtok ansvaret for halvparten av lånet (1.2 millioner) og utførte bygging av garasje og paviljong. Det er uklart om han alene finansierte materialer etc, eller om dere gjorde dette sammen.

Jeg forstår deg videre slik at verdivurderingen (3.6 millioner) ble innhentet etter at han hadde foretatt disse oppgraderingsprosjektene. For å finne riktig fordeling/oppgjør må dere først finne ut/bli enige om hvor stor del av huset hver av dere eier. Det kan da være greit å finne ut hvor stor verdi garasjen og paviljongen utgjør av husets totalverdi, samt hva hans andel av lånet utgjorde av husets verdi da han overtok medansvar for lånet.

Dette kan danne utgangspunkt for beregning av din samboers eierandel. Hvis du skal overta ansvaret for hele lånet må dere selvfølgelig ta hensyn til dette når dere beregner hvilket beløp du skal «kjøpe ham ut» med.

Med vennlig hilsen

Advokat Karoline Henriksen

Del denne artikkelen: