Hvor sterkt stiller far i en barnefordelingssak?

Publisert: 29.08.2019

Hvordan vil far stille i en barnefordelingssak der mor mener 50/50 er feil fordeling fordi hun vil ha barnet mer? Nå er det en foreliggende historie på mor som ikke er positiv. Mor har hatt 6 forskjellige partnere på 4 år, og alle er introdusert for barnet. Mor har vært truende og krenkende mot far, så samarbeidet er blitt dårligere. Mor venter nytt barn med ny partner og nå vil hun ødelegge samværet som har fungert fint i over et halvt år. Hvordan vil en rettssak gå for far? Far vil ha 50/50.

Svar:

Jeg forstår at du ønsker en vurdering av hvordan utfallet av en sak vil bli, men dette er vurderinger der man trenger langt mer informasjon for å kunne gi deg et svar. Generelt er det særlig samarbeid mellom foreldrene, geografisk avstand mellom hjemmene og også barnets ønske (avhengig av alder) som vil kunne være relevant, men også andre forhold vil selvsagt spille inn.

Med vennlig hilsen, advokat Anne Hazeland Tingstad

Del denne artikkelen: