Hvor lenge gjelder et skriftlig varsel på jobb?

Publisert: 25.10.2018

Fikk for en tid tilbake skriftlig advarsel på jobb. Deretter ble laget en kort oppfølgingsplan. Etter ca 3 mnd ble jeg innkalt til medarbeidersamtale og fikk opplyst at tilliten var gjenopprettet. Men, hefter den gamle advarselen fortsatt ved meg eller har den ikke lenger gyldighet?

Svar:

Det høres ut slik du beskriver det, som om det kritikkverdige forholdet er lagt bak dere, og at dette ikke vil ha betydning fremover i arbeidsforholdet. Tilliten er tilbake og du er trygg i jobben din.

Dersom det fremover, og innen forholdsvis kort tid, dukker opp nye kritikkverdige forhold, så vil likevel arbeidsgiver kunne ta frem dette forholdet i sin vurdering av arbeidsforholdet. Går det lang tid, der arbeidsforholdet fungerer godt, så vil dette kritikkverdige forholdet ha mindre vekt. Tidsaspektet er her altså et vesentlig moment, og etter hvert som tiden går vil forholdet få mindre og mindre betydning.

Del denne artikkelen: