Hvor lang oppsigelsestid etter fem års ansettelse?

Publisert: 21.03.2019

Har vært ansatt siden 2011. Fekk ansettelsesavtale som vart signert sep -15, der det står oppsigelsesfrist 1 måned i henhold til arbeidsmiljøloven. Har no sagt opp min stilling. Er oppsigelsestid då 1 måned, slik det står i ansettelsesavtale eller 2-3 mnd etter 5 års ansettelsestid?

Svar:

Dersom du har vært ansatt i 5 år eller mer, sammenhengende i samme virksomhet, gjelder det en oppsigelsestid etter arbeidsmiljøloven på minst 2 måneder jfr aml §15-3 annet ledd. Etter lovens § 1-9 kan loven ikke fravikes til din ugunst.

Dersom du ønsker kun 1 måneds oppsigelse, slik at du kan begynne raskt i din nye stilling ville jeg ha anført at dere har avtalt 1 måneds oppsigelse og at det er avtalen mellom dere som gjelder. Avtale om 1 måned oppsigelse vil ikke være en avtale til din ugunst i de tilfellene du selv sier deg selv opp.

Hadde tilfellet vært at var blitt oppsagt av arbeidsgiver ville imidlertid oppsigelsestid på 2 måneder gjelde.

Del denne artikkelen: