Hvor har far lov til å flytte?

Publisert: 27.08.2019

Eg har delt foreldreansvar for dotter mi. Ho bur saman med mor si, og eg ser henne tredjekvar veke, etter avtale mellom meg or mor hennar. Har eg lov til å flytte til utlandet, eller i Noreg før dotter mi har fylt 18 år? Eller må mor hennar gjeve meg lov til dette?

Svar:

Du kan flytte hvor du vil, men du er forpliktet til å varsle mor om flyttingen tre uker på forhånd jf. barneloven § 43. For at din datter skal kunne flytte sammen med deg må du ha mors samtykke, dette gjelder både flytting til utlandet og i Norge. Dersom du ikke ønsker at barnet skal endre bosted må samværet ditt tilpasses reiseavstanden. Dersom dere ikke blir enige om spørsmål om bosted og samvær i forbindelse med flyttingen er den som ønsker å flytte forpliktet til å be om mekling på Familievernkontor for bistand til å komme til en enighet.

Del denne artikkelen: