Hvilket forsikringsselskap har ansvar for erstatning for brannskader?

Publisert: 04.06.2019

I november 2018 var det brann i gården der jeg bor. Jeg fikk røyklukt på soverom. Vasket gardiner og sengetøy, men det hjalp ikke. Styret sa hvis det var skader/lukt i leiligheten måtte jeg kontakte eget forsikringsselskap og ta det der. I ettertid har jeg fått beskjed om at jeg skulle ha kontaktet byggets forsikringsselskap. Kontaktet byggets forsikringsselskap, da jeg mener at de burde betale meg tilbake egenandel. Noe de ikke vil, de mener at det var ozonbehandling av tekstiler som er innbo. Stemmer dette?

Svar:

Jeg har litt problemer med å forstå spørsmålet. Men til tross for dette vil jeg gjerne forsøke å svare deg på spørsmålet.

Ved brann så må forsikringsselskapet dekke den skade som brannen har forårsaket. Dette er det klare utgangspunkt for forsikringen. Om kravene ikke dekkes så må dette bero på at det er avtalt visse unntak for dekningen i forsikringspolisen. Dette må man derav avdekke.

Jeg vil kun poengtere dette samt at man ikke skal undervurdere skadevirkningene av en brann. Om det har kommet røyklukt inn i leiligheten kan dette medføre at absolutt alt av innbo, og innvendige flater (gulv, vegger og tak) må rives og bygges opp på nytt. Ved en slik omfattende skade burde det ha vært et skaderenoveringsfirma som hadde gått igjennom hver leilighet med hensyn til registrere skadene og melde om disse til forsikringsselskapet som deretter må komme med utbedringstiltak.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: