Hvem skal signere testament?

Publisert: 22.05.2020
Emneord: ,

Hvis jeg skriver et testamente om fordeling av boet etter meg, vil dette være gyldig hvis mine barn underskriver dette, eventuelt andre (vitner). Hva sier loven om å skrive testamente uten advokat?

Svar:

Dine barn trenger ikke å underskrive ditt testamente, og de kan heller ikke være vitner dersom de er tilgodesett i testamentet.

Ellers er det ingen problemer å skrive testament uten advokat så lenge man følger alle formkravene man har i loven, jfr arvelovens § 49:

§ 49. Når ikkje anna er fastsett i dette kapitlet, skal testament gjerast skriftleg med to vitner som testator har godtatt og som er til stades saman og veit at dokumentet skal vere testament. Testator skal, medan dei er til stades, skrive under dokumentet eller vedkjenne seg underskrifta. Vitna skal skrive namna sine på dokumentet medan testator er til stades og etter hans ønske.

Med vennlig hilsen, advokat Espen Lång

Del denne artikkelen: