Hvem skal betale for utbedring av vinduer i sameie?

Publisert: 08.08.2019

Jeg har en leilighet i et sameie hvor gamle/skjeve vinduer har ført til lekkasje i min leilighet. Det er nå foretatt utbedring, og sameiet krever at jeg skal betale regningen. I vedtektene står det følgende: "Kostnader med vedlikehold og fornyelse av vinduer skal dekkes av eieren av den seksjon vinduene står i." Kan det lovlig avtales i vedtektene? Mao: Må jeg betale for denne utvendige reparasjonen av vinduene?

Svar:

Utgangspunktet er klart her i loven. Vedlikehold av fellesareal/bygningen med mer er sameiets ansvar.

Men det kan avtales i vedtektene at bestemte leiligheter skal ha plikt til å holde deler av fellesarealene ved like. Men dette påkrever samtykke fra de eierne det gjelder. Så i forhold til spørsmålet mitt så må man faktisk se på hvordan disse vedtektene kom i stand herunder om det forelå et slikt samtykke i sin tid. Jeg vil råde deg til å be sameie selv dokumentere at et slikt samtykke var gitt for en slik regulering i vedtektene.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: