Hvem skal betale for egenmelding?

Publisert: 24.01.2019

Ble sykmeldt oktober 2016. Fikk 50 % AAP november 2017 og jobbet 50 % og 50 % permisjon. Kom ikke tilbake i full stilling og sa opp 50 % og er nå ansatt 50 % og har AAP for 50 % fra november 2018. Før jul måtte jeg ta egenmelding en dag p.g.a. sykdom som ikke var relatert til min opprinnelige sak. Ble da trukket i lønn med beskjed om at jeg skulle tatt dagen med på meldekort. Snakket med NAV og de sier arbeidsgiver skal betale da jobb og AAP nå er 2 forskjellige saker. Hvem har rett?

Svar:

Arbeidsgiver har samme forpliktelser overfor deg uansett din stillingsprosent. Slik jeg forstår ditt spørsmål, så har NAV gitt deg riktig svar.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: