Hvem kan bruke rettshjelpsforsikring?

Publisert: 09.11.2018

Samboere i mange år. Bygd hus sammen. Gått fra hverandre. Uenige om barnefordeling. Skrevet samværsavtale, fungerer ikke i praksis. Må søke advokathjelp. Advokat (kan) dekkes gjennom forsikring. Hvem av partene har "krav" på å benytte forsikringa. Kan den deles?

Svar:

Det kommer an på hvilken forsikring dere har rettshjelpsforsikringen gjennom. Gjennom de fleste forsikringene vil dere kunne få dekning begge to. Etter reglene om fritt advokatvalg vil man kunne velge en annen advokat enn forsikringsselskapets advokater, som siden man har dekning blir finansiert av forsikringen. Så ja, begge vil kunne få dekt advokatbistand dersom begge har rett på dekning av forsikringsselskapet.

Del denne artikkelen: