Hvem har arverett på verdier tatt med inn i ekteskap?

Publisert: 03.09.2019

Har en leilighet som jeg kjøpte før jeg giftet meg med min mann (5 år siden). Har han arverett til den visst jeg dør først? Hvis han dør først, har hans to barn da noe arverett i den? (han har to barn, jeg har to barn, ingen sammen). Vi har skrevet privat kontrakt med vitneunderskrift at leilighet og bil tilhører meg og ved min død skal han få borett livet ut.

Svar:

Dine barn kan i utgangspunktet kreve skjevdeling av verdier du hadde med deg inn i ekteskapet. Din man vil likevel ha rett til ektefellearv med 1/4 av verdien. Dette forutsatt at den private avtalen du viser til ikke endrer på dette. Det er noe uklart for meg om dette er et testament, en ektepakt eller om du har gitt han en borett.

Dersom han dør først, vil du kreve verdien av leiligheten skjevdelt, slik at den hører til din andel, og har da ikke noe med hans dødsbo å gjøre, slik at hans barn vil ikke arve den verdien.
Det kan være aktuelt å opprette en ektepakt som gjør leiligheten til ditt særeie. Det vil sikre leiligheten bedre ift de spørsmål du har.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: