Hvem har ansvaret for sykepenger?

Publisert: 18.03.2020

Hvem har ansvaret: arbeidsgiver har sendt over forskutterte skjemaer til NAV 25.02.20? Siden jeg går sykmeldt grunnet utredning av slag. 02.03.20 etterlyser NAV mer info fra arbeidsgiver før de kan ta over utbetalingen av min lønn. Lønnskjøring hos arbeidsgiver er den 15. i hver mnd. Jeg fikk ikke lønn den 15.03. Og NAV har ikke fått svar på sin henvendelse fra 02.03.20. Hvem har ansvaret for å betale min lønn som skulle ha kommet den 15. i inneværende mnd?

Svar:

Arbeidsgiver har kun plikt til å betale sykepenger ut arbeidsgiverperioden (16 dager). Arbeidsgiver kan imidlertid velge å betale deg ut over disse 16 dagene også, for deretter å kreve refusjon fra NAV. - Dette er imidlertid ingen plikt for arbeidsgiver.

Del denne artikkelen: