Hvem har ansvaret for manglende innbetaling av husleie?

Publisert: 28.06.2019

Jeg leier ut et lokale, men det kom frem at det er blitt fakturert for lite leie over flere år. Hvordan stiller dette seg? Skal leietaker betale det for lite betalte leien, eller er det utleiers ansvar å fakturere korrekt og mister i så fall utleier retten til å kreve inn for lite betalt leie etterskuddsvis?

Svar:

Det kommer an på hva kontrakten sier, og spørsmålet må i utgangspunktet avgjøres ut fra ordlyden i kontrakten. Utenfor forbrukerforhold er det selve avtalen som er det det mest avgjørende i slike saker. Hvis det er en feilberegning eller manglende faktura som utleier er ansvarlig for, vil kravet kunne være foreldet etter tre år, som er vanlig foreldelsesfrist for pengekrav. I hovedsak vil man nok kunne fremme et krav basert på at det er blitt innbetalt for lite iht. avtalen som gjelder mellom dere, dersom det fremgår klart hva leietaker skal betale hver måned.

Med vennlig hilsen, advokat Ida Helene Braastad Balke

Del denne artikkelen: