Hvem har ansvar for brudd på veirett?

Publisert: 25.02.2020

Miss X har tinglyst veirett for seg på adkomstvei over eiendommen til Miss Y. Nabo Herr&Fru Z parkerer kjøretøy og annet på deler av adkomstvei der det er tinglyst veirett for X (Slik at X ikke kommer frem til seg). Miss X har sendt forliksklage på Herr&Fru Z. Forliksrådet mener at Miss X ikke kan klage på Z, men må klage på grunneier Miss Y. Er det riktig? Alle vet det er Herr&Fru Z som krenker rettigheten?

Svar:

Det forhold at adkomstretten blir krenket grunnet et hinder er i utgangspunktet et ansvarsforhold mellom avtalepartene Miss X og Y, slik at så langt kan jeg være enig med forliksrådet. Det vil iallfall være tilfelle der Herr & Fru Z parkerer på denne adkomsten etter samtykke/avtale med Miss Y. I så fall vil man ha motstridende interesser og rettigheter på veien.

Men for det tilfelle at Miss Y ikke har gitt noe samtykke til en slik parkering så vil jeg anta at Miss X kan fremme krav i saken både Herr & Fru Z samt mot Miss Y med anmodning om at grunneier på gi vedkommende pålegg om å stanse denne eiendomskrenkelsen.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: