Hvem gjelder veiretten for?

Publisert: 30.09.2019

Har et spørsmål angående veirett inn til innerste bolig av en vertikaldelt tomannsbolig. Gjelder veirett kun huseier, eller kan besøkende som skal til den innerste boligen også benytte seg av veien?

Svar:

Det var et spesielt spørsmål med en viss rettslig interesse.

Innholdet av "veirett" har vært gjenstand for mange dommer og vurderinger i litteratur herunder avhandlinger i juss.

Jeg skal i denne sammenheng forsøke å gjøre svaret noe kort. I utgangspunktet når man skal se på innholdet av en rett så må man se på avtalen som ligger i grunn. I de aller fleste tilfeller når det gjelder veirett så foreligger det stort ingen reguleringer av innholdet og hvordan denne skal utøves. Ved slike avtaler kunne man med fordel for eksempel bestemt, hvor den skal ligge, eksklusivitet(?), etableringskostnader, vedlikeholdskostnader, parkering langs adkomst(?), hvilken type bruk, hvem sin bruk, med mer.

Når slike reguleringer står man gjerne tilbake med en særdeles viktig retningslinje - nemlig hva som er formålet.

Formålet med en veirett er å ha adkomst fra A til B, der gjerne B er en privat bolig. For det tilfeller der B er privat bolig kan man legge til grunn at denne veiretten gjelder også besøkende til punkt B. Med besøkende må nok menes det som vanligvis ligger i begrepet "besøkende". Tilsvarende vil nok ikke gjelde om punkt B skulle gå fra å være en privat bolig til et "herberge/hospits" i så tilfelle vil nok ikke en vanlig veirett være dekkende for å kunne benytte til veien til et slikt formål. Men her kan det naturligvis foreligge grensetilfelle som hva med vanlig utleie av en sokkelleilighet? Om boligen har en godkjent utleieenhet vil jeg nok tenke at veiretten også gjelder til denne boenheten. Men vi har sett tilfeller der boligen har blitt omdannet til mellom 5-10 nye bruksenheter som har gitt en helt annen bruk av veirett enn nok det som var opprinnelig tenkt. I så tilfelle kan det kanskje bli vanskelig med å argumentere med at man har en veirett til disse nye boenhetene.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: